Notice

----

21/03/2013

[16/03/13][ONBOOM] Leader Onew @ MBC ‘2013 KOREAN MUSIC WAVE @ BANGKOK’ #2

ONBOOM có nền tản là splendid nên ảnh đẹp thì khỏi nói!


 Ông anh nhà mình tự sướng ghê chưa, mặc áo có họa hình mình kìa!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét