Notice

----

27/06/2013

[26/06/13] ALBUM TIẾNG NHẬT THỨ HAI CỦA SHINee " BOYS MEET YOU " CHÍNH THỨC LÊN KỆ

Album lần này có 12 bài nhưng chỉ có 5 bài mới, còn lại là những bài đã phát hành của SHINee, Album vừa mới tung ra đã xếp # no .2 trên Oricon's daily album với 36,402 copies bán ra. Chúc mùng các chàng trai của chúng ta!

* File mp3 những bài mới
 4. Kiss yo
*Còn đây là MV của những bài cũ, có thêm phần live của SHINee trong Dazzling Girl showcase

 SHINee Japan 2nd Album "Boys Meet U" DVD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét